ຜູ້ຜະລິດທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ | ຜູ້ຜະລິດແລະໂຮງງານ Seamless ຂາຍສົ່ງ