ຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນ | ຜູ້ສະ ໜອງ ຜະລິດຕະພັນຂາຍສົ່ງແລະໂຮງງານ