ຜູ້ຜະລິດຂະ ໜາດ ບວກ | ຜູ້ສະ ໜອງ ແລະໂຮງງານຜະລິດຂະ ໜາດ ບວກ